stxc3

 

四盤電熱湯池


規格:695×610×280

電壓/功率:220V/1.5KW